Historik

Saltkällans Säteri ägdes i mitten av 1600-talet av Rutger von Ascheberg som var fältmarskalk till Kung Karl X Gustav. Efter Aschebergs död har godset vårdats och förvaltats av många olika ägare. 1977 köpte Rolf Silvstrand Saltkällans Säteri av Gruvaktiebolaget Boliden AB och sedan dess har Säteriet varit i familjens ägo och drift.