Hitta hit

Från E6:an, både söderifrån och norrifrån, tag av avfart 98 märkt Saltkällan. Kör sedan mot Munkedal i första rondellen. Skyltar visar till bärodlingen. I nästa rondell kör mot Valbo Ryr. Efter ett par hundra meter tag till vänster upp i allén mot Saltkällans Bärodling.

http://www.xn--saltkllanssteri-4kbg.se/uploads/images/correctmap.png http://www.xn--saltkllanssteri-4kbg.se/uploads/images/karta.jpg