Mötesplats

Ett led i exploateringen av marken på Saltkällan, i form av ett nytt bostadsområde, planeras även för en mötesplats för de framtida bofasta i området samt de redan boende i närområdet. En mötesplats i denna omfattning underhålls även av alla förbipasserade här på, en av västsveriges största transportleder, E6:an. Läs mer om detta här: Mötesplats Saltkällan